ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Διανέμουμε τη φυλλάδια ή τα διαφημιστικά σας έντυπα με τη μέθοδο  Γραμματοκιβώτιο – Γραμματοκιβώτιο “

1. Σε κατοικίες που τα γραμματοκιβώτια είναι στο εξωτερικό του κτιρίου τοποθετούμε ένα έντυπο σε κάθε γραμματοκιβώτιο.
2. Σε κατοικίες που τα γραμματοκιβώτια είναι στο εσωτερικό του κτιρίου χτυπάμε τα κουδούνια, και αφού μπούμε μέσα, τοποθετούμε ένα έντυπο σε κάθε γραμματοκιβώτιο, αν δεν μας ανοίξουν τοποθετούμε δίπλα στην είσοδο τόσα έντυπα όσα και τα κουδούνια.
3. Σε κατοικίες που έχουν ενα κοινό γραμματοκιβώτιο για διαφημιστικά, τοποθετούμε μέσα σε αυτό, τόσα έντυπα όσα και τα κουδούνια.

Κατηγορία:

Περιγραφή

H Multipoint Digital Solutions αναλαμβάνει Διανομή Εντύπων και άλλων Προωθητικών Φυλλαδίων
στην πόλη του Κιλκίς και σε ειδικές περιπτώσεις σε όλο τον Νομό.

Διανέμουμε τη φυλλάδια ή τα διαφημιστικά σας έντυπα με τη μέθοδο  Γραμματοκιβώτιο – Γραμματοκιβώτιο “

1. Σε κατοικίες που τα γραμματοκιβώτια είναι στο εξωτερικό του κτιρίου τοποθετούμε ένα έντυπο σε κάθε γραμματοκιβώτιο.
2. Σε κατοικίες που τα γραμματοκιβώτια είναι στο εσωτερικό του κτιρίου χτυπάμε τα κουδούνια, και αφού μπούμε μέσα, τοποθετούμε ένα έντυπο σε κάθε γραμματοκιβώτιο, αν δεν μας ανοίξουν τοποθετούμε δίπλα στην είσοδο τόσα έντυπα όσα και τα κουδούνια.
3. Σε κατοικίες που έχουν ενα κοινό γραμματοκιβώτιο για διαφημιστικά, τοποθετούμε μέσα σε αυτό, τόσα έντυπα όσα και τα κουδούνια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα τόσο για τη διανομή εντύπων όσο και για το κοστολόγιο.

Μείνετε ενημερωμένοι για τυχόν προσφορές που μπορεί να υπάρχουν κατά την περίοδο που ενδιαφέρεστε.